2021.10.22.

Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.

Teljes pályázati felhívást az alábbi linken töltheti le: napelem.palyazat.gov.hu

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik (Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő) és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme<= 4.850.000 Ft
beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:

 1. a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint:
  • nincs gyermek: 1 pont
  • 1 gyermek: 2 pont
  • 2 gyermek: 3 pont
  • 3 vagy több gyermek: 4 pont
 2. a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2.számú melléklete alapján:
  • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
  • csak kedvezményezett járás: 2 pont
  • csak fejlesztendő járás: 3 pont

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel (Kizárólag napelemes rendszer telepítése esetén távfűtéssel ellátott lakóingatlan esetén is igényelhető támogatás.) ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére/épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre /lakásra

felsorolás c. pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
 • teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig);
 • olyan ingatlan vonatkozásában,
  • amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
  • amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
  • amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene
 • mobilházakhoz
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;
 • hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésekapcsán;
 • talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán.

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

1. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

2021.12.06. 8:00 órától
2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2021.12.13. 8:00 órától
2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2021.12.20. 8:00 órától
2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2021.12.27. 8:00 órától
2022.01.17. 18:00 óráig
2. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2022.09.12. 8:00 órától
2022.10.03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2022.09.19. 8:00 órától
2022.10.10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2022.09.26. 8:00 órától
2022.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2022.10.03. 8:00 órától
2022.10.24. 18:00 óráig
3. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2023.09.11. 8:00 órától
2023.10.02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2023.09.18. 8:00 órától
2023.10.09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2023.09.25. 8:00 órától
2023.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2023.10.02. 8:00 órától
2023.10.23. 18:00 óráig
4. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2024.09.02. 8:00 órától
2024.09.23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2024.09.09. 8:00 órától
2024.09.30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2024.09.16. 8:00 órától
2024.10.07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2024.09.23. 8:00 órától
2024.10.14. 18:00 óráig

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

A pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét. Szerződés, illetve jelen bekezdésben leírt adóazonosító rögzítés hiányában a pályázatbenyújtási felület nem érhető el.

Csak azok a Vállalkozási szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs listára történő felvételét követően írtak alá.

A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés minősül.

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
 2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg.

Minden, jelen pályázatban támogatható tevékenység kapcsán feltétel, hogy:

 • a pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza;
 • kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szólótörvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni;
 • kizárólag energiamegtakarítást és/vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatók
 • a pályázatbenyújtás napját megelőzően megkezdett beruházások kapcsán támogatás nem igényelhető (támogatott beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése a beruházás megkezdésének minősül)
 • elszámolható a megjelölt kivitelezési munkálat anyagköltsége, munkadíja, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó (ÁFA) összege 
 • kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható
 • az épületbővítésekkel, átalakításokkal, továbbá átépítésekkel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában jelen pályázat keretében támogatás nem igényelhető;

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.900.000 Ft,
 2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

További információkat, itt találsz!