Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt az országos átlagot el nem érő jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el, illetve energiahatékonysági korszerűsítést hajtsanak végre.

Teljes pályázati felhívást az alábbi linken töltheti le: napelem.palyazat.gov.hu

Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik (Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő) és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme<= 4.850.000 Ft
beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos és 2020-ban jövedelemmel rendelkező személyek száma

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe.

Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát széljegyen történő feltüntetés önmagában nem elegendő.

A tartalmi értékelés során a Pályázók az alábbiak szerinti pontértéket kapnak:

 1. a támogatásban részesíteni kívánt ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint:
  • nincs gyermek: 1 pont
  • 1 gyermek: 2 pont
  • 2 gyermek: 3 pont
  • 3 vagy több gyermek: 4 pont
 2. a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2.számú melléklete alapján:
  • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
  • csak kedvezményezett járás: 2 pont
  • csak fejlesztendő járás: 3 pont

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel (Kizárólag napelemes rendszer telepítése esetén távfűtéssel ellátott lakóingatlan esetén is igényelhető támogatás.) ellátott

 1. családi házra;
 2. használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére/épületrészére; továbbá
 3. legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre /lakásra

felsorolás c. pontja szerinti épületrész / lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

Osztatlan közös tulajdon esetén benyújtandó a tulajdonostársak között köttetett használati megosztási szerződés, illetve a megosztási vázrajz, melyből egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a beruházással érintett épület/épületrész, illetve annak tulajdoni helyzete, kiemelten a Pályázó tulajdonjoga.

Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület/lakás több természetes személy (magánszemély) tulajdonában áll, abban az esetben benyújtandó a hatályos tulajdoni lapban foglaltak értelmében tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostárs beruházáshoz történő 3. számú melléklet szerinti hozzájárulása.

Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan annak tulajdoni lapja alapján per- és igénymentes.

 • távfűtéssel ellátott lakóingatlanra (vagyis csak napelemes rendszer telepítésére benyújtható támogatási igény), illetve távhőszolgáltatásról történő leválásra;
 • teljes társasház korszerűsítésére (társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására);
 • a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére (kivéve, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig);
 • olyan ingatlan vonatkozásában,
  • amely nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
  • amely a használatbavételre vonatkozóan nem rendelkezik a Pályázat benyújtását megelőzően kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (hatósági határozat), vagy
  • amelynek használatbavételét a hatóság használatbavétel tudomásulvétele iránti eljárásában a kérelem benyújtását megelőzően nem vette tudomásul;
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyen a támogatásban igényelt tevékenységek elvégzése további építési vagy felújítási tevékenység hiányában statikai kockázatot jelentene
 • mobilházakhoz
 • azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek;
 • hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésekapcsán;
 • talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán.

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

1. ütem

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye

2021.12.06. 8:00 órától
2021.12.27. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2021.12.13. 8:00 órától
2022.01.03. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2021.12.20. 8:00 órától
2022.01.10. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2021.12.27. 8:00 órától
2022.01.17. 18:00 óráig
2. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2022.09.12. 8:00 órától
2022.10.03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2022.09.19. 8:00 órától
2022.10.10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2022.09.26. 8:00 órától
2022.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2022.10.03. 8:00 órától
2022.10.24. 18:00 óráig
3. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2023.09.11. 8:00 órától
2023.10.02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2023.09.18. 8:00 órától
2023.10.09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2023.09.25. 8:00 órától
2023.10.17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2023.10.02. 8:00 órától
2023.10.23. 18:00 óráig
4. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye2024.09.02. 8:00 órától
2024.09.23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye2024.09.09. 8:00 órától
2024.09.30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye2024.09.16. 8:00 órától
2024.10.07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye2024.09.23. 8:00 órától
2024.10.14. 18:00 óráig

Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a www.palyazat.gov.hu oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.

A pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét. Szerződés, illetve jelen bekezdésben leírt adóazonosító rögzítés hiányában a pályázatbenyújtási felület nem érhető el.

Csak azok a Vállalkozási szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs listára történő felvételét követően írtak alá.

A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés minősül.

Jelen pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, VAGY
 2. Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

A műszaki tartalom kombinációk közül a pályázat benyújtásakor egyetlen változat jelölhető meg.

Minden, jelen pályázatban támogatható tevékenység kapcsán feltétel, hogy:

 • a pályázati felhívás meghirdetésekor a háztartási méretű kiserőművekre vonatkozóan úgynevezett nettó szaldó elszámolás van érvényben, mindazonáltal Kedvezményezett a pályázati kérelem benyújtásával vállalja, hogy az elszámolási mód változása esetén az új elszámolást alkalmazza;
 • kizárólag olyan háztartási tárolóegységek és inverterek számolhatók el, melyek eszközoldalról alkalmasak arra, hogy a későbbiekben a villamos energiáról szólótörvény felhatalmazása alapján eljáró szervezet (pl. elosztói engedélyes társaság, aggregátor) távolról tudja azokat vezérelni, szabályozni;
 • kizárólag energiamegtakarítást és/vagy a szén-dioxid kibocsátás csökkenést eredményező épületenergetikai korszerűsítés megvalósítását célzó beruházások támogathatók
 • a pályázatbenyújtás napját megelőzően megkezdett beruházások kapcsán támogatás nem igényelhető (támogatott beruházáshoz szükséges anyagok beszerzése a beruházás megkezdésének minősül)
 • elszámolható a megjelölt kivitelezési munkálat anyagköltsége, munkadíja, továbbá a kapcsolódó általános forgalmi adó (ÁFA) összege 
 • kizárólag lakhatási céllal épült lakóingatlanok korszerűsítése támogatható
 • az épületbővítésekkel, átalakításokkal, továbbá átépítésekkel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában jelen pályázat keretében támogatás nem igényelhető;

1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység:

 1. tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et).
  Az előző elszámolási év fogyasztását a Pályázó által a pályázat benyújtásakor adott felhatalmazás (4.b. számú melléklet) alapján a Lebonyolító szervezet a területi elosztói engedélyes társaságtól kéri le. Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), úgy a Pályázó a jelen felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvánnyal támasztja alá a pályázat benyújtásakor a saját fogyasztás mértékét.

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenység:

 1. kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 1. a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 2. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 3. energetikai tervezés

Tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyúval villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek (kivéve, ha valamely közülük más forrásból már megvalósult):

 1. tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-ot);
 2. napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át;
 3. a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével (beleértve a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére);
 4. fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje;

Kötelező, de önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. energetikai tanúsítványok, számítások elkészítése;
 2. kötelező nyilvánosság biztosítása. Ezt a tevékenységet (táblaelhelyezés, fotódokumentáció) a napelemes rendszer kivitelezője hajtja végre.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:

 1. a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogszabályi és műszaki alapkövetelmények teljesítése, ezen belül három fázisú mérőhely kialakítása, mérőhely szabványosítása, hálózati teljesítmény bővítése, mérőóra cseréje, ingatlanon belül az elektromos hálózat mérőhely és a napelemes rendszer közötti, szükség szerinti bővítése;
 2. a napelemes rendszer kialakításához szükséges tervezési-, illetve engedélyeztetési tevékenység;
 3. energetikai tervezés;
 4. a kizárólag a hőszivattyú berendezés ellátását szolgáló elektromos vezeték kiépítése,
 5. használati melegvíz előállítására alkalmas indirekt tároló beszerelése, szükség esetén a kapcsolódó hőcserélő, illetve elektromos fűtőbetét alkalmazásával.

A 2. műszaki tartalom kombináció kiválasztása esetén jelen pont önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető.

E szabály alól kivételt képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el.

A beépített napelemek összesített névleges teljesítménye legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítményét.

Mind az 1. mind a 2. pont esetében a napelem-panelek mindazon épület tetőszerkezetére helyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés. A napelem lapostetőre történő elhelyezése elfogadott, talajra telepítés nem támogatható.

Hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítése jelen pályázat keretében nem támogatható.

Külön helyrajzi számon található ikerházak, sorházak esetén napelem rendszer kizárólag úgy helyezendő el, hogy annak semmilyen eleme sem nyúlhat át más helyrajzi szám alá eső épületrészre. Ellenkező esetben a pályázathoz benyújtandó az érintett, határoló szerkezettel (pl.: falfelülettel), vagy tetőszerkezettel kapcsolódó épületek tulajdonosainak beruházáshoz történő hozzájárulása.

Épületbővítéssel, átalakítással vagy átépítéssel egyidejűleg kizárólag abban az esetben támogathatók beruházási tevékenységek, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan az épületrésszel együtt is megfelel a támogathatósági feltételeknek, illetve a kiállított számlák teljes mértékben elkülöníthetők a bővítés, átalakítás költségeitől. A bővítésre vonatkozó költségek nem támogathatóak!

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál.

A 2021. évi pályázati körben az elszámolható maximális fajlagos költségek (áfa-val növelt bruttó összegek anyag- és munkadíjjal együtt):

 • 1 kWp napelem rendszer költsége: 485.645 forint;
 • 1-ről 3 fázisra bővítés (amper növelése és villanyszerelés): 96.400 forint;
 • villanyóra szabványosításának költsége: 289.200 forint;
 • villamos energia közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj hőszivattyúhoz: 316.992 forint;
 • energetikai tanúsítvány készítése (1 db): 24.720 forint;
 • nyílászárók: 87.300 forint / nyílászáró négyzetmétere;
 • nyílászárók cseréjére elszámolható maximális összeg: 2.400.750 forint;
 • akkumulátoros tároló 5 - 9,9 kWh: 1.916.956 forint;
 • akkumulátoros tároló 10 - 13,99 kWh: 2.949.061 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú szett (1 kültéri és 4 beltéri egység, beszereléssel): 1.148.067 forint;
 • levegő – levegő hőszivattyú maximális elszámolható költsége 1 ingatlanban (anyag és munkadíj): 2.296.134 forint;
 • levegő – víz hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel: 2.247.476 forint;
 • fűtőpanel 1 db (beszereléssel):80.157 forint;
 • fűtőpanel maximális díja 1 ingatlanban: 140.915 forint;
 • zártrendszerű használati melegvíz tároló és fűtő kivitelezése: 122.511 forint;
 • energetikai terv készítése: maximum 333.375 forint.

A tervezés, az engedélyezés, a kötelező nyilvánosság biztosítása, illetve az energetikai tanúsítványok elkészítésének elszámolható költsége nem haladhatja meg az elszámolható kivitelezési költség 5%-át.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege bruttó 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése esetén bruttó 2.900.000 Ft,
 2. Tetőszerkezetre helyezett napelemes rendszer telepítése, létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje esetén: bruttó 11.300.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.