Jelen szabályzat szempontjából jelenti azt a felhasználót, akit mért magánvezetékről látnak el villamos energiával, és a rendszer-használati díjakat az elosztói engedélyessel számolja el.